O Stowarzyszeniu

Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą ludzi, których rożni wiele. Wykonujemy różne zawody. Są wśród nas przedsiębiorcy, nauczyciele, architekci, seniorzy i studenci. Wszystkie osoby zaangażowane w działanie naszego Stowarzyszenia łącza jednak dwie rzeczy.

Po pierwsze, wszyscy jesteśmy mieszkańcami krakowskich Bronowic.

Po drugie, wszyscy jesteśmy społecznikami, którym leży na sercu dobro dzielnicy i jej mieszkańców.

Z poczucia odpowiedzialności za miejsce, które jest naszym domem narodziło się Stowarzyszenie Bronowice.net. Zrzeszenie się w ramy Stowarzyszenia pozwala nam na kontrole działań samorządu terytorialnego oraz większa dbałość o interesy mieszkańców Bronowic. Interweniujemy w sytuacjach gdy podejmowane są decyzje, w których dobro naszej małej ojczyzny jest zagrożone. Nasze Stowarzyszenie jest polem dyskusji o tym, co dla dzielnicy jest dobre oraz jak, współpracując z organami samorządu terytorialnego możemy przysłużyć się mieszkańcom Bronowic.

Poza tym pragniemy m. in.:
Dbać o ład architektoniczny i urbanistyczny oraz o ochronę wartości przyrodniczych
i krajobrazowych naszej Dzielnicy i Miasta,
Działać na rzecz prawidłowego rozwoju infrastruktury komunalnej i optymalizacji komunikacji zbiorowej,
Propagować historię i dziedzictwo kulturowe Bronowic,
Podejmować działania edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych,
Tworzyć sieci współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi o zbliżonych celach statutowych oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi,

Dobro, szeroko rozumiane bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Bronowic
i Krakowa stanowi priorytet naszej organizacji.