BEZPIECZEŃSTWO

ZNAJDŹ SWOJEGO DZIELNICOWEGO (wybierz: powiat Kraków i wpisz nazwę ulicy)

Policja – Komisariat IV     Tel. alarmowy 112 i 997

ul. Królewska 4 30-045 Kraków
Telefon: 12 61 52 913;   Faks: 12 61 51 236
E-mail: kp4@krakow.policja.gov.pl

Straż Miejska – Oddział II Krowodrza    Tel. 986

ul. Stachiewicza 3
tel. 12-68-82-223 (sekretariat);  fax. 12-68-82-228

Straż Pożarna – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 w Krakowie  Tel. alarmowy 112 i 998

ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków
tel. 12 639-92-90
e-mail: jrg3@psp.krakow.pl

Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Krakowie

ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków
tel. 12 63-99-100, fax 12 63-99-109
e-mail: dziennikpodawczy@straz.krakow.pl